Vill motverka företagsflytt

Förbundsstyrelsen bifaller en mängd motioner till kongressen som vill ha skärpt lagstiftning som kan motverkar nedläggning och flytt av produktion från Sverige till utlandet. Motionerna tar sin utgångspunkt från exemplet med Findus i Bjuv. ”Förenklat [Läs mer…]

Nej till generell arbetstidsförkortning

Att genomföra en arbetstidsförkortning via lagstiftning tror Livs förbundsstyrelse inte på. Den vill ompröva förbundets mål att korta arbetstiden till 30 timmars arbetsvecka för alla. Kravet på arbetstidsförkortning har varit ständigt återkommande på förbundets kongresser. [Läs mer…]