Fakta • Forskningsprojektet

• Projektet skapades under Karolinska institutets telefonrådgivning för gravida kvinnor. Många som ringde var oroliga för just bullret. Idag är det finansierat med ett antal miljoner kronor från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Fas. • [Läs mer…]

Livet som förtroendevald

Att vara förtroendevald är ett viktigt uppdrag. Hur skulle våra arbetsplatser se ut om vi inte hade folk som ville engagera sig och jobba för en bättre arbetsmiljö på våra arbetsplatser? När jag först kom [Läs mer…]

LO har blivit feministiskt

För att markera att det fackliga jämställdhetsarbetet behöver stärkas och förtydligas beslutade LO-kongressen att målparagrafen skulle skrivas om så att den också innehåller en formulering om att LO ska verka för en samhälls­utveckling präglad av [Läs mer…]

Kvinnor utsätts för farlig stress

Kvinnorna svarar för en större andel av den arbetsrelaterade sjukfrånvaron än män. Fler kvinnor tvingas sluta sitt arbetsliv i förtid, på grund av hälsoskäl. Kvinnorna har totalt sett ett ohälsotal – sjukskrivningar och sjukersättning – [Läs mer…]