Fakta • Fossilfria mångfaldsgårdar

* Gårdar som drivs fossilfritt. * Mindre utsläpp av växthusgaser, renare livsmiljö. * Biologiskt anpassad växtföljd för bördigare jord med mer maskar och mikroorganismer. * Minskar behovet av växtnäring och kemiska bekämpningsmedel. * Varierat landskap, [Läs mer…]

Sista dagen på mejeriet

Den sista produktionsdagen för Gefleortens mejeri i Gävle blev fredagen den 8 maj. Då körde man bara mjölk under det egna varumärket. Därefter upphör mejeriproduktionen som har funnits sedan 1951 i staden. 2017 blev Gefleortens [Läs mer…]