Mer bidrag till företag

Regeringen införde i maj ett omställningsstöd till småföretag som haft en omsättning på 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och tappat minst 30 procent under mars och april. Storleken på bidraget kommer att bero [Läs mer…]

Osäkra tyska jobb stoppas

I tjugo år har förhållanden i den tyska köttindustrin blivit allt sämre. Arbetsgivarna har låtit slakterierna bemannas av gästarbetare från Östeuropa som tvingats till att bli egenföretagare, så kallat entreprenadarbete. Det tyska livsmedelsarbetarfacket NGG har [Läs mer…]

Fakta • Grangärde musteri

Musteriet ligger i Grangärde, strax utanför Ludvika. Här tillverkas förädlade produkter av bär, så som must, sylt och marmelad. På företaget jobbar åtta personer heltid i produktionen och tre i gårdsbutiken. Varje sommar anställs säsongsarbetare [Läs mer…]

”Skyddsombuden behöver utredas”

En majoritet bestående av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna vill utreda huruvida de regionala skyddsombuden har någon effekt eller inte. Enligt tidningen Arbetet anser de att skyddsombudens mandat är ”otydligt” och att regeringens förslag om [Läs mer…]

Söderköpings bageri riskerar vite

Arbetsmiljöverket har beslutat om förbud och föreläggande mot Söderköpings bageri AB i Norrköping för att undanröja risken att arbetstagare skadas eller blir sjuka. Förbud och föreläggande är förenade med vite på sammanlagt 175 000 kronor. Arbetsmiljöverket [Läs mer…]

HÅKAN JÖNSSON

Ålder: 46 år. Familj: Ja. Bor: Ystad. Yrke: Matetnolog vid Lunds universitet. Maträtt: Piggvar som pocheras i ugn med lite brynt smör och pepparrot. Bra bok under coronatider: Den Galopperande svensken av Sture Dahlström, får [Läs mer…]