Livs kongress 2021

* Livs kongress äger rum den 27–31 maj 2021 i Västerås. Val av kongressombud görs av medlemmarna på klubbmöten. Klubben har rätt till ett ombud för varje påbörjat 150-tal medlemmar. * Klubbarnas medlemsantal den 31 [Läs mer…]

Branden väckte liv i klimatfrågan

Sommarens värmebölja och bränder har väckt nytt liv i klimatfrågan. Brist på foder och utebliven vallskörd har drabbat köttbönderna. För att hjälpa till har Siljans Chark ökat kapaciteten i återtagsslakten. Roger Carling, slakterichef vid Siljans [Läs mer…]