Motigt för Carlsbergfacken

Facken på Carlsberg har problem med sin arbetsgivare. På anläggningen i Falkenberg har man utan framgång försökt få ordning på hanteringen av så kallade spättapallar, och vid Ramlösa Brunn handlar det om brott mot arbetstidslagen. [Läs mer…]

Makrillen fick gult

I förra numret av Mål & Medel skrev vi att makrill från Nordatlanten blivit rödmärkt i WWF:s fiskguide. Efter nya rön ändras nu statusen till gult, det vill säga äta med försiktighet.

”Medlemmarna blev nöjda”

Den långvariga tvisten med Grönsaksbolaget i Stockholm om tre medlemmars ersättning för OB och övertid har lösts genom förlikning. – Medlemmarna blev nöjda. Mer än så kan jag inte säga eftersom det blev förlikning, säger [Läs mer…]