Covidkaos på flera håll

Trensums Food i Tingsryd har omfattande produktionsstörningar på grund av covid-19. Den stora sjukfrånvaron gjorde att klubben ingick ett lokalt avtal i mars 2020 där de vanliga reglerna vid skiftbyten sattes åt sidan. Avtalet förlängdes [Läs mer…]