Livs kongress igång

Nu är Livs kongress igång i Malmö. Första dagen präglades av tal, beslut om stadgeändringar och framför allt valet av Livs nya förbundsordförande: Eva Guovelin.
Inledningstalade gjorde Livs avgående ordförande Hans-Olof Nilsson som konstaterade att när han började arbeta inom livsmedelsindustrin 1972, var det bara tio procent av livsmedelsarbetarna som arbetade i företag som var utländskt ägda och idag är det 70 procent.
Han nämnde Läkerolfabriken i Gävle och Findusfabriken i Bjuv som exempel på hur riskkapitalister agerar, när de bara är ute efter pengar och inte tar ansvar som arbetsgivare.
–Det behövs en starkare lagreglering som tvingar ägarna att ta ansvar och gör att de inte kan köpa upp företag som Läkerol och Findus, ta deras varumärken och sedan lägga ner dem, sade Hans-Olof Nilsson.
IULs generalsekreterare, Ron Oswald, som också talade till kongressen tog upp samma problematik. Han konstaterade att verkligheten förändrats för dem som jobbar inom livsmedelsindustrin. Jobben har blivit osäkra, men att det har varit svårt för fackföreningsrörelsen att få ut sitt budskap om att det går att förändra verkligheten genom organisering.
Följden av denna otrygghet har blivit att många arbetare lagt sin röst på högerpopulistiska partier, menade Ron Oswald.
–Vi behöver lyssna på dessa arbetare som tappat tron på fackets förmåga att förändra, sa han. Det gäller att hitta en vision som de kan tro på.
Hans tre ledord för förändring var organisera, kämpa och vinn. Som exempel på framgångsrik facklig kamp nämnde han arbetarna på Nestlé i Indonesien och på Unilever och på Coca-Cola i Pakistan

Relaterade artiklar