Hälsokött – från djur som håller landskapet öppet

Visste du att djur som äter mycket gräs bildar mer så kallade omega 3-fett i sina vävnader än vid normal utfodring med mer av spannmål och kraftfoder? Känner du till att högre andel omega 3 i till exempel köttfärs och biff i sin tur tycks minska risken för en rad sjukdomar hos oss konsumenter: hjärt-kärlsjukdomar, fetma, ögonsjukdomar, Alzheimers demens och sannolikt också vissa typer av cancer?

[Ur nummer: 02/2005] Det här är ganska nya rön från forskningen. Om de håller streck ser jag framför mig en spännande vinna-vinna-strategi för både svenskt lantbruk, oss köttätare och samhällets sjukvårdsekonomi:

* Bönderna borde få mer stöd för att hålla köttdjur på strandängar och hagmark. Marker som annars snabbt växer igen med buskar och sly och gör Sverige mörkare. Men som med fler betesdjur kan bevara sitt rika växt- och djurliv och sin skönhet, värden som också spelar stor roll för turism och friluftsliv. Djur som bildar mer omega 3-fett
* Butikerna borde flagga upp det här ”hälsoköttet”, få upp volymen och därmed kunna erbjuda hyfsade priser för vanliga konsumenter. Kommuner och landsting bör för sin del satsa på att servera den här typen av mat i skolor och sjukhus – och berätta varför de gör det
Jag vill alltså att produktionen av naturbeteskött skall stimuleras. För att det sedan skall få säljas som ekologiskt kräver EU:s regler att det också är ekologiskt certifierat. I Sverige betyder det Krav-godkända metoder.
Strax före jul lämnade jag mitt delbetänkande Hållbara laster (SOU 2004:119) till jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist. Där föreslår jag en rad åtgärder. För att specifikt öka andelen ”eko-kött” vill jag till exempel att regering och riksdag sätter upp ett konsumtionsmål på 25 procent ekologiskt certifierade livsmedel, däribland nötkött, i den offentliga sektorn år 2010.
Jag föreslår också att staten betalar de så kallade kontrollkostnaderna för lantbruket. Det gör danska staten i mjölkproduktionen, vilket lett till lägre butikspriser och därmed att 30 procent av all mjölk som säljs i vårt grannland är eko-mjölk.

Hållbara laster ingår i min enmansutredning om ”Hållbar konsumtion i hushållen”. Slutförslaget skall levereras i maj 2005. Utredningen har sin rot i de beslut som Sverige och andra länder tog på FN-konferensen 2002 i Johannesburg. Bland annat lovade de då att göra ett tioårigt ramprogram för omställningen till en mera ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar produktion och konsumtion av varor och tjänster. Något som ju är akut bråttom – om planeten jordens resurser skall räcka till en anständig välfärdsutveckling för hela mänskligheten!
Jag skall studera livsmedel, transporter och bostäder. 90 procent av hushållens slantar investeras i dessa tre sektorer – som tillsammans alstrar cirka 70 procent av Sveriges belastning på miljön. Samtidigt finns det stora, spännande möjligheter att effektivisera resursanvändningen på just de här områdena.
Du kan beställa min utredning Hållbara laster från Fritzes, 08/690 91 90. Eller ladda hem den i pdf-fil från www.regeringen.se, klick Jordbruksdepartementet. Kika också på min hemsida www.supersize.nu som görs av unga informatörsstudenter på Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping.