Tidssamband i arbetet viktigt vid ägarbyten

Nr 4/2019

Om du arbetar i ett företag som blir uppköpt av ett annat företag övergår i de flesta fallen din anställning till det nya bolaget. Men om du arbetat tillfälligt får det inte finnas för långa uppehåll mellan anställningarna vid själva övergången. Det är ganska vanligt att företag köper varandra eller att företag slås samman. Det är ingenting du som anställd kan påverka. Därför finns en regel i anställningsskyddslagen att din anställning – under vissa förutsättningar – övergår till det nya företaget.
Men för att din anställning ska övergå till den nye arbetsgivaren, måste det finnas ett tidssamband mellan när du var anställd i det tidigare företaget och när själva övergången skedde. Grundregeln är att du ska ha varit anställd i samband med övergången. Men hur noga ska man vara? Måste du ha varit anställd på själva dagen för övergången? Om du var tillsvidareanställd – fast anställd – är det sällan problem. Som tillsvidareanställd är du anställd hela tiden, det vill säga även vid övergången.

Men vad gäller om du hade flera korta anställningar som inhoppare eller korttidsvikarie vid övergången?
Det här har arbetsdomstolen (AD) bedömt i ett mål nyligen. Det gällde två arbetare – vi kallar dem Kjell och Anders – som arbetade i en hamn. Båda hade korta anställningar som så kallade blixtar, det vill säga de hoppade in när det uppstod personalbrist. Varje sådant inhopp, som ibland kunde vara en dag, eller kanske bara några timmar under en dag, innebar en ny anställning för just den tiden.
Deras företag övergick den 1 februari 2010 till en ny ägare.
Kjell arbetade inte dagen före övergången men väl några timmar just den 1 februari 2010. Dessutom hade han tre arbetspass under januari månad i den del av hamnens verksamhet som övergick till det nya bolaget. Enligt AD innebar Kjells återkommande behovsanställningar i så nära anslutning till verksamhetsövergången att han ansågs ha bytt anställning från det gamla till det nya företaget i samband med övergången. Kjell blev alltså anställd i det nya företaget.

Anders hade ett uppehåll i sina anställningar på över två månader just under övergången. AD anser att det var så långt tidsmässigt uppehåll mellan de olika företagen att han inte kan anses ha bytt anställning i samband med verksamhetsövergången.
Anders blev alltså inte anställd i samband med övergången.
Men varför är det då så viktigt att bli anställd i samband med att ett företag byter ägare? Det har betydelse om det nya företaget måsta säga upp personal på grund av arbetsbrist. Grundregeln är då att uppsägningarna börjar med dem som har kortast uppsägningstid. Men de som blir kvar i företaget ska kunna utföra de arbetsuppgifter som finns kvar på företaget.
Om vi återgår till Kjell och Anders ovan, räknas Kjells anställningstid från hans första anställningsdag i det tidigare företaget. Det beror på att hans anställning övergick till det nya företaget. Han tog då med sig anställningstiden från det tidigare företaget in i det nya.
Men Anders bytte ju inte anställning till det nya företaget. Han får bara räkna anställningstid i det nya företaget.
Sammanfattning:
• Vid en övergång av företag övergår även anställningar till det nya företaget, men det får inte finnas för långa avbrott mellan korta visstidsanställningar i samband med övergången.
• Om anställningen övergår till ny arbetsgivare, räknas anställningstid även i det tidigare företaget.
Pär Trehörning är frilansjournalist.