Omskakande svart historia

Nr 5/2022

HISTORIASvart historia, Amat Levin, Natur & Kultur, 2022

Det är ett vällovligt och ambitiöst projekt som journalisten och författaren Amat Levin gått i land med i form av Svart historia. Han säger sig inte vara någon forskare i ordets rätta bemärkelse, men han har tagit sig an de svartas historia på ett nog så forskarmässigt sätt. Efter varje kapitel redovisas källorna och Levins avsikt är att man själv ska kunna söka vidare. 

Det är omöjligt att uttömmande beskriva eller nagla fast ett så mångfasetterat ämne, det ligger i sakens natur, men jag är mycket imponerad av det välskrivna resultatet. Vi svenskar vet alltför lite om de svartas historia. Vi kanske har ett hum om sådant som genomtröskats på längden och tvären i medierna, såsom Nelson Mandelas kamp mot apartheidsystemet eller Malcolm X, Martin Luther King och BLM (Black Lives Matter). Men hur såg det ut i det Afrika som ligger söder om Sahara innan kolonialmakterna hittade dit? Eller har vi glömt att man så sent som under 1900-talets början betraktade svarta som utställningsföremål som man kunde gå och betitta som på Skansens djur?

Det vi i regel känner till om slavhandeln är den transatlantiska dito, de slavar som under koloniseringen av somliga afrikanska stater hamnade i Brasilien eller i USA eller i den karibiska övärlden. Dock vet vi mindre om den slavhandel som pågått i tusentals år där egendomslösa (inte enbart svarta) användes för olika ändamål av de besuttna. 

Amat Levin rör sig ledigt fram och åter i historien, ju mer jag läser, desto mer inser jag hur mycket författaren har på fötterna. Författaren pendlar mellan att beskriva hur olika länder och stater i Afrika utvecklats och att göra nedslag hos enskilda svarta. Levin lyfter bland annat fram en sorts misstro mot svartas förmåga att organisera och konstruera; hur samhällen med välfungerande rättssystem eller hållbara byggnadskonstruktioner eller betydelsefull konst nästan alltid har tillskrivits vita. Författaren – och det är sannerligen sorgligt – känner sig föranlåten att leda i bevis att viktiga landvinningar i historien också har gjorts av svarta. 

Framför allt handlar dock boken om det ständiga förtryck som svarta har utsatts för, inte minst av kolonialmakterna. Men förtrycket pågår runt omkring oss också idag, vill författaren understryka. Det finns partier i den här boken när jag ilsket knyter näven i fickan – det kan handla om det folkmord på ursprungsbefolkningen som Tyskland ägnade sig åt redan vid 1900-talets början i Tyska Sydvästafrika eller hur svarta behandlas än idag i amerikanska fängelser. Det här är en bok som jag tycker att alla ska läsa; en god början till en vidgad förståelse av de svartas predikament. 

Erik Löfvendahl