Angelägen och viktig bok om samernas liv

Nr 7/2021

Roman. Ann-Helén Laestadius, Stöld, Romanus och Selling 2021
Det börjar med att Elsas ren, Nástagallu mördas av en känd rasist och samehatare när hon bara är nio år. Elsa är huvudpersonen i Ann- Heléns Laestadius bok Stöld, som i ett historiskt perspektiv skildrar den utbredda rasismen mot samerna och dess följder.
Trots att Elsa blir vittne till mordet, dröjer det innan hon anmäler till polisen i vetskap om att mördaren förmodligen kommer att gå fri. Så blir det också. Polisen rubricerar mordet som stöld och visar över huvud taget ljumt intresse för händelsen. Gärningsmannen, Robert Isaksson, är en värkbruten man i dryga femtioårsåldern och han kan, tillsammans med sin kumpan, Pertti, fortsätta att mörda renar. Köttet säljer de sedan svart till olika restauranger.
Båda dessa förbrytare kommer sedan att avlida. Pertti får en hjärtattack efter att ha försökt baxa upp en renkropp på sitt fordon. Robert Isakssons död blir mera dramatisk, exakt hur vore fel att avslöja, men polisen, nu betydligt mer angelägen, får för sig att Elsa och hennes storebror Mattias är inblandade. Här får romanen karaktären av ett kriminaldrama och upplösningen blir riktigt spännande.
Romanen tar också upp andra sidor av det samiska livet av idag, som den psykiska ohälsa som drabbar unga samer. Lasse, en kusin till Elsa tar sitt liv och Mattias mår dåligt och får åka till en psykiatrisk klinik i Norge, särskilt avsett för samer. Klimatförändringarna tas också upp. Det är antingen för kallt eller för varmt, vilket gör det svårare för renarna att hitta bete. Gamla samer förundrar sig över att det kan regna i februari.
Ann-Helén Laestadius har skrivit en angelägen och lättläst bok med ett viktigt budskap. Den synliggör hur samerna i Sverige systematiskt har undertryckts. De fråntogs sin religion, utsattes för folkförflyttningar, deras språk har bekämpats, de har utsatts för förnedrande skallmätningar och andra experiment i ”vetenskapens” namn. Idag är det bättre men långt ifrån bra.
Hans Falk