Angelägen studie av män som lever i ofrivilligt celibat

Nr 11/2021

SAMHÄLLE. Incel: Om ofrivilligt celibat och en mansroll i kris, Stefan Krakowski, Bazar Förlag 2021.

Genom att fördomsfritt och med forskarens vetgirighet närma sig det idag så ensidigt belastade ordet Incel (en förkortning av involuntary celibacy, ofrivilligt celibat) tätar psykiatern Stefan Krakowski helt klart en kunskapslucka. I boken Incel: Om ofrivilligt celibat och en mansroll i kris kombinerar Krakowski sina erfarenheter som psykiater med egna efterforskningar, inte minst genom kontakter på nätsajter som utgör mötesplatser för incels. Kontaktförsök som inledningsvis var problematiska eftersom Krakowski inte lärt sig de koder incels använder och omedelbart blev utpekad som journalist, något som för dessa män är lika med ”bedragare”. 

Den uppmärksamhet som incels har fått på senare tid har inte minst handlat om de våldsamma attentat som har begåtts. En av attentatsmännen är Elliot Rodgers; inom vissa delar av incelrörelsen är han närmast en ikon. Innan massmordet på University of California (sex döda och fjorton skadade) skrev han bland annat följande på sociala medier: ”Ni tjejer har aldrig varit attraherade av mig. Jag vet inte varför, men jag kommer straffa er alla för det!” 

Stefan Krakowski – som mött en hel del män med incelproblematik i sin egenskap av psykiater och som blivit kontaktad av incels på grund av de föreläsningar han hållit – är noga med att påpeka att ytterst få av dessa män är potentiellt våldsamma. Det som däremot är vanligt är känslor av självförakt och uppgivenhet, samt självmordstankar. En dysfunktionell uppväxt, inte sällan med en frånvarande pappa, liksom att ha varit utsatt för mobbning i skolan är en ofta återkommande bakgrund. 

En av Krakowskis ambitioner med boken är att väcka samhället så att man i högre utsträckning uppmärksammar pojkar och unga män som riskerar att hamna i dåligt sällskap på internet och som befinner sig i farozonen för självmord. Han påpekar att det tycks existera flytande gränser mellan vissa radikaliserade incels och högerextremister; gemensamt har de antifeministiska, antisemitiska och även somliga rasistiska föreställningar. 

Ökningen av antalet incels hör ihop med kvinnans förändrade ställning i samhället, menar Krakowski. Kvinnans krav på en potentiell partner har i och med hennes egen förbättrade position, som egenförsörjare och alltmer högutbildad, ökat. I den isolerade värld där vissa incels befinner sig – ofta ensamma framför datorn –söker dessa män stöd hos likasinnade och får en ensidig bild av kvinnor. 

Bokens många aspekter på tillvaron för ensamma och ofta mycket isolerade människor, som inte har och oftast aldrig har haft en god och levande relation med en partner, gör den till angelägen läsning.

Erik Löfvendahl