Arbetarskrivares antologi både gripande och roande

Nr 7-8/2018

Föreningen Arbetarskrivare har 400 medlemmar, både mer kända och okända författare. I denna antologi är ett drygt 40-tal representerade. Vad som är slående här är den stora bredden i bidragen.
Här finns förvisso som tidigare klassiska arbetarskildringar som Jens Paulssons initierade berättelse om renhållningsarbetarnas hårda slit: Jag ser din nackes färg förändras av solens ljus när den går upp. Så också Helena Gillingers fina berättelse, Arbetsplatsen, om att arbeta i hemtjänsten. Men vi får också möta mer ovanliga miljöer som i Silas Alikis novell Visitationen om de svåra avvägningar man kan ställas inför som fångvårdare. Pseudonymen ”Statstjänstekvinnor på gränsen till sammanbrott” ger en dråplig bild av hur en helt meningslös dag på kontoret kan te sig i novellen En ovanligt kort dag i statens tjänst.
Vi lever i en tid då allt färre blir fast anställda och tvingas till osäkra vikariat och sms-anställningar och i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta återspeglas i Henrik Bromanders galghumoristiska serie ”Tillfällig lösning” och i Tommy Sundvalls serie om en dag i en callcenterarbetares vardag. Det finns också några exempel på noveller och dikter som inte alls berör arbete och arbetsplatser. Bland de mest gripande är Maria Hambergs Det är på nätterna de kommer som handlar om en svårt sjuk kvinnas kamp för överlevnad mot en länge helt oförstående läkare.

Vad som också är sympatiskt med denna antologi är att den ger röst åt de mest utsatta, de som befinner sig längst ned i samhället. I Don Elias Ett arbetslife berättas sakligt och helt utan moraliska pekpinnar, om en halvkriminell ung man. I Victor Estbys Måla hela världen får vi möta en heroinists vedermödor, rakt och samtidigt ömsint beskrivet.
Bland de många poetiska bidragen vill jag särskilt lyfta fram Kristin Allwoods bidrag Diskutera, agera på grund av dess sanslös rimmande. Men även Jenny Wrangborg, Carola Ankarborg och Leif Lindström förtjänar att nämnas särskilt.
Sammanfattning: läsning att gripas av och glädjas åt.
Hans Falk
Jag har tänkt mycket på oss och våra utmattade kroppar, En antologi av Föreningen Arbetarskrivare, redaktörer Anna Jörgensdotter och Henrik Johansson.