Dagsvers Victor Estby

Nr 9/2017

Murare och betong-arbetare löper trefaldig risk att utveckla ledgångsreumatism, visar en ny studie.
Orsaken kan vara farliga ämnen på arbetsplatserna
.

Murarsång
Du murar väggar till ett bo,
en varm och skyddad sfär.
Dit folk kan hitta hem till ro
och vara som de är.
Du reste städer med din grupp,
för andra slet ni dagen lång.
Men där ni stretat och byggt upp
har ni nötts ner på samma gång.