DAGSVERS Victor Estby

Nr 7-8/2019

Facket ses ofta som ett hot i nagelsalongsbranschen.

Facklig handledning

Granskning borde alla klara,
så att dagen ock blir värdig
för den som är fingerfärdig.
Särskilt gäller det den skara
som är van att nagelfara.