DAGSVERS Victor Estby

Nr 9/2019

Undersköterskeupproret har lämnat in en namninsamling till socialminister Lena Hallengren (S).

Undersköterskevisa
Att vara den som ingen ser åt,
att bära på och inte ramla,
att gå itu, men ändå samla,
att stå upp när det sparkas neråt,
att bröder se – och inte kunder.
Att sköta allt, du är ett under.