Diffus skildring av Anna Johansson-Visborg

Nr 4/2019

Under 60-talet anslöts Bryggeriarbetareförbundet till Livs. Från min tid i avdelning 14 minns jag att det talades väl om legendaren Bryggar-Anna, som uppoffrade sig och slet för att arbetare skulle få människovärde. Jane Moréns bok är en rikt fotoillustrerad biografi om kvinnokämpen Anna Johansson-Visborg.
Anna var 20 år då hon 1897 kom till Stockholm och började arbeta i bryggeri. Hon startade kooperativ och första kvinnliga fackföreningen, blev 1906 invald i Bryggeriarbetareförbundets styrelse, satt kvar till 1935. Anna stred för mäns och kvinnors lika lön, var ordförande i kooperativa kvinnogillesförbundet i 30 år, ledamot i Stockholms stadsfullmäktige åren 1916 till 1950. Ett litet axplock ur Annas digra livsgärning, som inte kan sammanfattas på få rader.

Bryggar-Anna beundrades, sitt ursprung glömde hon aldrig, kvinnors rättigheter stred hon för hela livet.
Anna lämnade bryggeriarbetet, var kvar som fackklubbens ordförande, vidareutbildade sig, ägnade sig åt folkbildning. Hon gifte sig med biopianisten Sven Wisborg. De startade biograf, blev förmögna, gav ut tidningen Arbetets kvinnor, byggde hus, kvinnohuset var Stockholms första skyskrapa och startade semesterhem för kvinnor.
Anna lärde sig göra affärer, förmerade kapitalet. I december 1944 bildades en stiftelse i Annas namn, som grundplåt lämnade hon kontant 300 000 kronor. Stiftelsens ändamål var att uppföra och bereda bostäder till behövande personer eller familjer. Hon stred för ensamma mödrar, belönades, men fick flera motgångar före sin död 1953.

Senaste åren har det rått skilda åsikter om stiftelserna, som kritiserats för ifrågasatta stadgeändringar och försäljningar. Bryggar-Annas gärning är beundransvärd, en pionjär och kvinnokämpe av samma höga dignitet som mer välkända namn.
Moréns vilja att teckna Bryggar-Annas liv och allt hon uträttade för kvinnor är stor, men hon har svårt att sätta det väsentliga på pränt. Alltför ofta skriver hon: kanske, tror jag, troligen och andra diffusa begrepp, som inte hör samman med Anna.
Jag hade hellre läst en mer distinkt biografi om en så betydelsefull kvinnokämpes liv och gärning.
Håkan Boström
BIOGRAFI. Jane Morén, Min kärlek har stannat mest hos er, Hjalmarsson & Högberg 2018.