En bok som ger en vidgad syn på finska inbördeskriget

Nr 3/2019

Någon månad efter Finlands självständighetsförklaring i december 1917 splittrades landet i ett klasskrig som skar så djupt att familjer ställdes mot varann i en väpnad konflikt som ledde till inbördeskrig.
Antologin ”Den röda våren 1918”, finska inbördeskriget i nordisk samhällsutveckling, berättar om kampen för demokratins genombrott, som också splittrade arbetarrörelsen. Redaktionen har än en gång överträffat förväntningarna, något annat helhetsomdöme går inte att lämna efter nogsam läsning.
Den röda staten existerade bara några krigsmånader och slutade med ett totalt nederlag, som sådde hat, mord och avrättningar. I stridens hetta gjorde både senatens vita armé och röda gardet sig skyldiga till övergrepp och våldsdåd, behandlingen av fångar visar att det var ett krig utan nåd eller förskoning.

I stort doldes den sociala historien om kriget till dess Väinö Linnas torpartrilogi Här under polstjärnan i tidigt 60-tal lyfte fram de hårda villkoren och överklassarrogansen som landsbygdens människor levde under. Carsten Palmær skriver att det ännu på 70-talet var svårt att få fram fakta från de som bar på minnen från den tiden. Aapo Rosenius skildrar den röda våren från arbetarkvarteren i Helsingfors, och visar att det röda Finland enbart kunde förlita sig på egen kraft för att forma en arbetarrepublik.
Anne Hedén beskriver det svenska stödet till det vita Finland och finansieringen av Svenska Brigaden. Hon skildrar borgerliga storhetsdrömmar och ger perspektiv på desinformation och tolkningsföreträden i samtida mediebilder. Henrik Saxenius har funnit kopplingen mellan den svenska nazismen och skilda organisationer för krigsfrivilliga, klassperspektiven i genomgången av livsöden bland svenska frivilliga ger också en bild av svenskt deltagande.

Till antologins kvaliteter hör att den skildrar hur inbördeskriget påverkade och skildrades i de nordiska länderna, och hur arbetarrörelsen bidrog med humanitär hjälp, internationell solidaritet och stödinsatser i inbördeskrigets skugga. Jag är säkert inte den ende som efter läsning fått en vidgad syn på det som skedde i Finland.
Håkan Boström
Den röda våren 1918, en antologi och årsbok utgiven av Arbetarnas kulturhistoriska sällskap och Arbetar- rörelsens Arkiv och bibliotek 2018.