En tankeväckande bok om arbetarna som for till USA

Nr 5/2019

Mellan 1850 och 1920 emigrerade en fjärdedel av Sveriges befolkning, 1,2 miljoner människor, till USA. En av dem hette Mary Anderson och henne och hennes unika karriär får vi följa i Jan-Ewert Strömbäcks bok Alla presidenters Mary; Om svenskamerikansk kvinnokamp.

Efter att ha provat på en rad olika arbeten började hon 1894 på en skofabrik där hon engagerade sig fackligt. Hon fick förtroendeuppdrag och blev snart funktionär på heltid. Hennes uppoffrande och ansvarsfulla gärning uppmärksammades på högsta ort och i början av 1920-talet utsågs hon till chef för den statliga Kvinnobyrån där hon blev rådgivare till fem presidenter. Kvinnobyrån drev frågor som kvinnors minimilöner, mammaledighet, raster och säker skyddsutrustning. Mary Anderson vann så stor respekt att hon senare tog säte i ILO, FN:s organ för arbetsrättsfrågor.

Men författaren nöjer sig inte med att berätta om Mary Anderson. Strömbäck ger oss också en bred och initierad redogörelse för den fackliga rörelsen i USA. Det är särskilt förtjänstfullt eftersom denna rörelse är så okänd för många av oss, en kamp som var mycket brutalare än hemma hos oss. Vi har skotten i Ådalen som det främsta exemplet på övervåld från arbetsgivare och statsmakt. I USA finns en rad Ådalen-händelser, ja, ännu värre. Bara under åren 1902 till 1904 dödades 198 arbetare i samband med strejker.

I USA:s arbetarrörelse har ju en annan svensk sin givna plats, nämligen Joel Hägglund, mer känd som Joe Hill. Strömbäck ger oss en riklig bild av denne agitator och visdiktare och hans fackförening, den närmast anarkistiska IWW (Industrial Workers of the World). Joe Hill gör sig ett stort namn framförallt genom sina sånger, där han häcklar arbetsköpare och strejkbrytare tills hans liv plötsligt ändas, när han avrättas, eller rättare sagt mördas i Salt Lake City, Utah.

Jan-Ewert Strömbäck för också ett tankeväckande resonemang om emigration och flyktingar. För vad var, menar han, de svenskar som emigrerade till USA annat än tidiga båtflyktingar och hur orimligt är det inte att dagens båtflyktingar nekas att återförenas med sina familjer.
Sammanfattningsvis har Jan-Ewert Strömbäck åstadkommit en faktadiger och välskriven bok.
Hans Falk

Jan-Ewert Strömbäck, Alla presidenters Mary; Om svenskamerikansk kvinnokamp, Recito Förlag 2018.