Hon synliggör dåliga villkor i e-handeln

Nr 10/2021

Reportagebok. Amazon– bakom framgången, Julia Lindblom, Verbal förlag, 2021.
”Om du stannar för länge på lagret blir du skadad och förlorar jobbet.” Orden är Hibaq Mohameds. Efter en arbetsdag har hon så ont att hon har svårt att göra ens de enklaste saker, som att bädda sängen. Ibland måste hon sova med knäskydd. Hon är 28 år gammal och jag läser intervjun med henne i Julia Lindbloms Amazon – bakom framgången. Under läsningen av boken blir det glasklart att Jeff Bezos, Amazons ägares, enorma förmögenhet på över 200 miljarder dollar är ett resultat av låga löner och trasiga, sönderstressade kroppar hos människor anställda av Amazon och deras underentreprenörer.

Lindblom är en av få journalister som vågat fråga vad som finns bakom framgångssagan. Jag frågar varför hon ville skriva boken.
– Dels ville jag synliggöra arbetsvillkoren bakom den växande e-handeln, arbetsvillkor som för många är osynliga. När jag arbetade med boken inträffade plötsligt coronapandemin. Då blev det ännu tydligare hur Amazon som företag blev stor vinnare under pandemin, samtidigt som anställda runt om i världen protesterade mot säkerhetsbristerna på lagren. Försäljningen på nätet har de senaste åren tagit ett språng när allt fler har tagit till sig möjligheten att handla hemifrån. Arbetsförhållanden som kunder aldrig hade accepterat för personal i butik möjliggörs när insynen är minimal. Allt kunderna ser är den billiga frakten och de snabba leveranserna.

Hon ville synliggöra villkoren i branschen, och samtidigt visa hela den logistiska kedjan. Att Amazon också är beroende av de tusentals underentreprenörer och mindre företag som levererar deras varor under osäkra förhållanden. Många böcker om Amazon skildrar företagets framgångsberättelse, men ger inte röst åt de som arbetar på golvet. Det kändes därför viktigt att lyfta fram de rösterna – också ur ett internationellt perspektiv.

Under läsningens gång blir det allt tydligare att Amazon inte bara är ett stort företag bland andra stora. Amazon dominerar själva internets infrastruktur och deras viktigaste vara är inte längre böcker eller saker utan företags och användares data. Det är en demokratisk fråga, både på och utanför arbetsplatsen.
I sin recension av samma bok kommer Andreas Ekström i Sydsvenskan fram till att boken bör läsas av människor med politisk makt. För att det krävs en internationellt reglerad beskattning av Amazons vinster, och en rimligare arbetsrätt.
Men jag är övertygad om att de med politisk makt inte kommer agera utan pressen från en internationell arbetarrörelse – därför är det också glädjande att läsa om den fackliga organiseringen på Amazon. Arbetare nätverkar internationelIt i Uni Global Union och Amazon Workers International. Arbetare i Tyskland har koordinerat kamper med sina polska kollegor. Digitaliseringen och övervakningen utgör nya utmaningar för facket, och det kan vara viktigt även för andra yrkesgrupper att se hur ett ”föregångsföretag” som Amazon agerar.
Då är Lindbloms bok obligatorisk läsning.
Henrik Johansson