Karavan får läsaren att känna sig klok

Nr 2/2022

  Att läsa Gurnah heter en artikel i senaste numret av den litterä-ra tidskriften Karavan. Men redan 2013 hade tidskriften 2021 års Nobelpristagar , Abdulrazak Gurnah,  som som tema. 

Varje nummer är en äventyrsresa bortom allfarvägarna – genom Latinamerikas, Afrikas och Asiens litterära delar av vår värld. En icke insatt skulle kunna känna sig dum, men Karavan väcker nyfikenheten och får läsaren tvärtom att känna sig klok och just mer insatt och vidsynt. 

Tidskriften nöjer sig inte enbart med artiklar, recensioner, noveller, dikter och essäer. 

Ofta får läsaren komplexa sammanhang förklarade och vita fläckar på kartan ifyllda genom några meningar. Som i Jonathan Moréns översikt i senaste numret över Kuwaits litteraturhistoria, som trängts tillbaka av såväl censurmyndigheter som omvärldens ointresse på grund av relativ politisk stabilitet.Att landet inte har lika starka band till tidigare kolonialmakter har också minskat kulturutbytet med övriga världen. 

Tidskriften drar i vår i gång en studiecirkel om kvinnliga afrikanska författare. 

Kanske lär du där känna en eller annan framtida Nobelpristagares författarskap? 

Hur som helst blir det en färd som får dig att förstå vår värld lite mer.