Kvinnokalendern 2020 med nya bekantskaper

Nr 12/2019

Systrar, kamrater! är rubriken på almanackan med kvinnor i arbetarrörelsen. I årets utgåva finns både kända och mindre kända som Louise Michel, Gertrud Hanna, Mursmäckorna, Hulda Flood, Elin Svensson, Nanna Helin, Kooperativa Gillesförbundet, Barbro Carlsson, Anita D’Orazia, Dea Trier Mørch, Marie Fiankan och Susanna Alakoski (se recensionen ovan).
Utgivare är Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.