Mats Berggren får Ivar Lo-priset

Mats Berggren har fått Fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris 2019 för ”ett engagerande, konsekvent och nydanande författarskap”.
Med debutboken Orent ackord 1987 blev Mats Berggren ett namn bland de svenska arbetarförfattarna. Mötena med bilfabrikens personligheter var en gestaltning av individens behov av utrymme i ett kollektiv.
Också Mats Berggrens böcker för unga läsare lyfts fram i motiveringen. Där förs ett samtal om de stora livsfrågorna inte sällan med förorten som scen och hedersvåld som tema.
Mats Berggren föddes 1957 i Södertälje och debuterade efter sju år som metallarbetare på Scania med romanen Orent ackord 1987. Han har sedan dess gett ut ett stort antal romaner.
Prisutdelningen sker på Ivar Lo-Johanssons födelsedag den 23 februari 2019. Prissumman är 125 000 kronor.