Modern proletärskildring av högsta trovärdighet och klass

Nr 12/2020

Stockholm är en segregerad stad. Man brukar hårddraget säga att de rika bor i norr och de fattiga i söder. Men på få ställen märks klasskillnaden så tydligt som vid Sandborgs tunnelbanestation. På ena sidan rälsen ligger bostadsområdet Enskededalen, oftast förkortat Dalen, med nybyggda hyreshus och en befolkning där många har utländskt påbrå och är låginkomsttagare. På den andra sidan rälsen bor medel-och överklassen till övervägande del etniskt svensk med för att citera romanens jag ”exotiska namn som Märta, Stina och Sigrid och hade som regel långt, blont och blankt hår.”
Jaget hör alltså hemma i Dalen, där hon bor med sin mamma som är frisörska och härstammar från Polen. Själv har hon just slutat gymnasiet och för att tjäna ihop till ett körkort arbetar hon på en snabbmatsrestaurang i närheten av Sergels torg i centrala Stockholm.

Den ingående skildringen av slitet där utgör den tyngsta delen av denna roman och hade förmodligen inte kunnat skrivas om inte författaren haft egna erfarenheter. Det är inget mindre än en modern proletärskildring av högsta trovärdighet och klass. Så här börjar boken: ”Innan jag flyttade till kassan var mina armar alltid fulla med brännmärken”. De har hon alltså fått av att dränka pommes frites och annat i kokande flottyr. Snabbmatsrestaurangen är ett klassamhälle i miniatyr, där chefen, Ariel, styr med järnhand och där det är finare och mer eftersträvansvärt att arbeta i kassan än i köket och värst av allt att arbeta på golvet, det vill säga att ta hand om gästernas sopor.

Arbetsförhållandena är nog så svåra och godtyckliga, vilket ingen av de anställda har någon tanke på att påtala och någon fackförening verkar inte existera. Och istället för att kämpa för, eller åtminstone hoppas på ett samhälle utan dessa hårda klassklyftor, drömmer jaget och hennes vän och arbetskamrat Jamila om ett en gång kunna bära svindyra märkesväskor. Det kan man kanske beklaga, men icke desto mindre en fullt trovärdig beskrivning.
Wanda Bendjelloul gör en stark debut med denna roman. Den skildrar en verklighet som är nyttig att påminnas om och gör det på lättläst och roande sätt.
Hans Falk
Roman. Wanda Bendjelloul, Dalenglitter: en roman om hårt arbete Weyler förlag, 2020.