Naomi Kleins nya bok är en väckarklocka för oss alla

Nr 4/2020

”Viruset har begränsad dödlighet. Klimatkrisen kan bokstavligen döda oss allihop”. Det fastslog den amerikanske forskaren Jared Dia-
mond i Dagens Nyheter i mitten av mars i år. Viruset han avsåg var givetvis coronaviruset som nu i det närmaste totalt dominerar nyhetsflödet. Det är kanske försåtligt med tanke på de uppenbara risker och omedelbar fara, ja, rent av livsfara det för med sig. Corona är utan tvekan det allvarligaste hotet på kort sikt. Men det hindrar inte att medan epidemin grasserar så fortsätter koldioxidnivåerna i atmosfären att stiga, skogarna att brinna, orkanerna att härja, korallreven och djurarterna att dö ut. Det är just detta som Naomi Klein så övertygande belyser i boken Ett brandtal till världen för en Green New Deal.

Klein är på samma gång djupt pessimistisk och försiktigt optimistisk. Å ena sidan visar hon på hur otillräckliga de officiella klimatmålen är, som att hejda temperaturökningen med 2 procent, med en önskvärd nivå på 1,5 procent. Särskilt som detta knappast låter sig göras med nuvarande politik – så öppnar ju USA, ledd av sin klimatförnekande president nya kolgruvor. Å andra sidan är hon hoppfull inför den breda proteströrelse som finns bland ungdomar världen runt initierad av den svenska tonåringen Greta Thunberg och även av vissa delar av den amerikanska vänstern.

Hur ska vi då komma tillrätta med klimatkrisen, så att vi får en planet beboelig för människor i den närmaste framtiden – det är bråttom, enligt Naomi Klein. På sin höjd har vi 30–40 år på oss. Det är en besk medicin hon föreskriver. Hon menar nämligen att gradvisa insatser som handel med utsläppsrätter och sopsortering är om inte meningslösa så i alla fall mer eller mindre verkningslösa. Vad som krävs är nämligen inget annat mindre än en samhällsomvandling. Kampen för klimatet, måste innebära en kamp mot roten till det onda nämligen kapitalismen och konsumtionssamhället. Vad som krävs är en Green New Deal, en gigantisk satsning på hållbarhet, jämlikhet och miljötänkande. Naomi Kleins bok är en väckarklocka för oss alla. Låt oss bara hoppas att vi, i dessa tider, kan höra den ringa.
Hans Falk
BOK. I lågor. Ett brandtal till världen för en Green New Deal, Naomi Klein. Ordfront 2020.