PÅ SPANING Victor Estby

Nr 1/2021

Statarhistoria hålls vid liv
Arbetarlitteraturen brukar ses som en ovärderlig svensk kulturyttring. Skildringarna och minnesbevarandet av statarnas villkor bör också räknas dit. I centrum för rörelsen finns Statarmuseet i skånska Torup, som fyllt 25 år 2020 och firade med att utses till årets arbetslivsmuseum.
Trots pandemin har man hållit ut ända till långt in på hösten med att sprida kunskap om denna slavliknande arbetsform många svenskars släktingar levt under. Med senaste tidens restriktioner, när personalen dessutom sitter i karantän eller är permitterad, kan man förstås inte ha öppet. I väntan på att kunna besöka det levande, pedagogiska museet igen eller om du bor i Skåne – bli besökt av museets externa föreläsningar Den fria läslusten! – om statarlitteratur och bildningsrörelsen på landsbygden, Karla – en kvinna av tusen kvinnor eller Hulda, en statarkvinna på besök från 1920 berättar, jämför och ställer i dagen.
Bevista museets livaktiga hemsida och Facebooksida med information och tips om statarnas verklighet: statarmuseet.com och facebook.com/statarmuseet.