PÅ SPANING Victor Estby

130-årig kulturtidskrift mitt i tiden

En av landets äldsta kulturtidskrifter, Ord & Bild, står efter närmare 130 år ännu mitt i tiden och samtalet. På sitt eget, djuplodande, reflekterande vis. Med redaktion i Lagerhuset invid en av arbetarrörelsens genom åren starkast pumpande hjärtplatser, Järntorget i Göteborg, är det här dagens fria tankeutbyten i Sveriges näst största stad utvecklas när arbetarrörelsen själv tappat intresset. Här verkar förutom Ord & Bild även andra tidskrifter och bokförlag, kulturfunktioner som Nätverkstan och Göteborgs Litteraturhus.

I Ord & Bilds sista nummer 2020 är ett tema ”arbete” och en av texterna ett litterärt reportage av kulturella mångsysslaren Anders Teglund, som på grund av pandemin fick ta gig-jobb som cykelbud för matbudsföretaget Foodora. Hans dagboksrapporter blottar villkoren för dem som levererar mat: ”Jag passerar Lagerhuset, därinne på tredje våningen ligger mina varma överdragsbyxor som jag så gärna vill ha, men jag kan ju inte göra en avstickare på väg mot kunden. Det skulle ta flera minuter, Både kunden och Foodoras personal som sitter i Dispatchen – och även algoritmen skulle notera avstickaren. Kunden kanske skulle surna till, jag skulle få dålig statistik, det påverkar hur många pass jag får nästa vecka, och kanske i förlängningen även förlängt kontrakt. Inte värt det.”