PÅ SPANING Victor Estby

Nr 7/2021

Ny distanskurs på Runö om arbetarkultur

Det tål att återupprepas: Vårt land och vår huvudstad är byggda av arbetare, sten för sten, led för led. Här om dagen berättades det om en funnen flaskpost från en man som skrivit en klagodikt på vers medan han slet med avloppssystemet under Stockholms slott på Oscar II:s tid.
Utan arbetare inget Sverige eller Stockholm. Och utan berättelserna, konsten, kulturen skulle vi veta väldigt lite om arbetarnas villkor genom tiderna för att bygga staden och Sveriges arbetarrörelse.

Därför är det glädjande att Runö folkhögskola mellan augusti och december har en distanskurs för den som vill lära sig mer om konst, litteratur, musik och teater med fokus på arbetarklassen. Deltagarna delar med sig av sina egna erfarenheter, tar del av föreläsningar, texter och gör studiebesök. Spårar stadens arbetarkultur bland annat genom att uppleva arbetarrörelsens rika konstinnehav och på arbetarlitterära stadsvandringar. Och det finns möjlighet till ett handlett projektarbete mot kursslutet.
Deltagare som inte bor i Stockholm kan delta i de flesta kursdelarna på distans. Kulturen har sprungit ur
huvudstaden, men här har också en del av den gått under alldeles för tidigt, exempelvis i klasskildrare som Stig Dagerman och Dan Andersson.
Kanske kan deras liv och verk vara en del av den arbetarkultur som återuppstår under kursen i höst.