PÅ SPANING Victor Estby

Nr 10/2021

Nytt trämonument hyllar pigors och drängars slit
Arbetarkulturen har ofta uteslutit bondeproletariatet. De som arbetar inom jord- och skogsbruk har traditionellt betraktats som svårplacerade i berättelser om arbetarklass. Där har fabriksarbetarna varit i centrum. Men successivt har bilden av vad som är arbetarkultur förändrats och numera brukar ofta exempelvis författare som Vilhelm Moberg och Kjell Eriksson, med sina skildringar av förtryckta med jord under naglarna benämnas arbetarlitteratur.
I Säffle kommuns sydvästra hörn ligger Svanskog, en bruksort där de flesta av de gamla industrierna dött ut. Järnbruket, kartongtillverkningen, Europas en gång största boardkoncern och till sist tillverkningen av glasunderlägg gick nyligen under på grund av pandemin.
Men grannorten Långserud, mest präglad av jordbruk, lever än idag. Symptomatiskt är det att just där rests två femton meter höga pålar av lokala träkonstnären Lotta Boholm Wall. Konstverket kan beskådas från E18 och är en hyllning till hennes farmor och farfar, Barbro och Gustav Carlsson, som arbetade som piga respektive dräng i trakten. Ur träet har konstnären sågat och huggit fram vackra, lekfulla monument över pigans och drängens historiska betydelse för vårt land och det slit deras liv präglades av. Exempel på arbetsmoment som gestaltas på pålarna: ”Mjölka”, ”Slåtter” och ”Mocka skit”.