På spaning Victor Estby

Nr 11/2021

När de döda går igen…

Numera är det svenska folkets historia  mer än bara dess konungars. En söndag i september är det folkvandring till Svanskogs kyrkogård. 

Det är söndagsgudstjänst i kyrkogårdens vackra kapell och korvgrillning efteråt. Men att vi är omkring ett femtiotal på plats beror nog mer på att det mellan gudstjänst och korvgrillning är kyrkogårdsvandring. Kanske är det först nu både barnfödda och nyinflyttade inser hur historiskt rik vår hembygd är.  

Vi bekantar oss med brukspatron John Bryntesson, han som en gång investerade en stor del av sin Alaskaframvaskade guldfyndighet i bygden och vars familj har en egen del av kyrkogården. 

Vi stannar också upp vid gravstenen som förevigat tre av Svaneholms omkomna bruksarbetare. Gravstenen och en av kyrkogårdens nya QR-kodskyltar berättar: 23 november 1936 exploderade en massakokare och Gustav Johansson, Gustav Stefansson och Johan Erik Stefansson dog. Gustav och Gustav var båda änklingar med vuxna barn, Johan Erik var brorson till Gustav Stefansson och bara 28 år gammal med en gravid fru när olyckan inträffade. 

Begravningen ägde rum fem dagar efter olyckan och samlade en stor skara från Svanskog och närliggande kommuner.

Victor Estby