PÅ SPANING Victor Estby

Nr 3/2020

Konst som en klok, skimrande motkraft

– När man tar på sig kolten måste man kunna sin samiska historia från Gustav Vasa fram till i dag.
I Åmåls konsthall är det fullspikad förvernissagekväll, den första för årtiondet för Åmåls konstförening Konstbild 82.
Ordförande Britt Svarfvar har just stolt deklarerat att det är sällan en lyckas vara så aktuell: Samernas nationaldag har firats två dagar tidigare och domen i Girjasmålet, där samebyn vann mot staten om upplåtelserätten till småviltsjakt och fiske, är bara två veckor gammal.

Och i konsthallen i Åmål står konstnären Tomas Colbengtson i sin samiska kolt och talar bland sin grafik-, måleri- och glaskonst i utställningen Please do not speak eskimo. Han konstaterar att konsten har satt politiken och de samiska frågorna på agendan. Tack vare film, böcker, musik och bildkonst är i dag tvångsförflyttningar, skallmätningar och förföljelser inte längre statligt bekvämt bortglömda övergrepp, utan i allas medvetande.
I utställningen gestaltar han bland annat tvångsförflyttningen av samer, som en gång kunde flytta sina renar fritt mellan Ishavet och Bottenviken, men genom politiska gränsskärpningar i Sverige, Ryssland, Norge och Finland efter sekelskiftet 1900 krymptes samernas område och nära 80 familjer deporterades söderut.

Utställningen i Åmål, en av flera Colbengtson har samtidigt runt om i Norden, är en låga mitt i tiden.
Efter Girjasmålet har hatet och hoten mot samer exploderat. Mot det är konsten en klok, skimrande motkraft. Colbengtson knyter även ihop samernas historia och situation med andra urfolks. Besökaren vill bara höra mer: Please, speak eskimo and sami!