PÅ SPANING Victor Estby

Nr 6/2020

Dramaten kommer ut och möter sin publik

– Om inte Dramatens publik kan komma till oss kanske vi kan komma ut. Vi håller på att utveckla ett sådant projekt nu, sa teaterchefen Mattias Andersson i en intervju nyligen.
Teatern, som tvingats släppa in luft och ljus under meetoo, och haft en exkluderande kunglig air arbetar under pandemin enligt senaste årens ökade öppenhet kring repertoaren. Där man gett plats åt Ortenpoeter, arbetarpoeter, Greta Thunberg och berättelser från svenska folket. Och där man flyttat sin teaterkonst utanför lokalerna på Östermalm till litteraturläsningar på Skeppsholmen under Stockholm Literature.
Man samlar nu in lägesbeskrivningar från livet med corona från Sverige och Europa. Röster från människor i samhällsviktiga positioner, som sjuksköterskor och städare, ska framföras av skådespelare på nätet.
Teaterns skådespelare besöker även statyer av författare och läser deras texter. När du hör Maia Hansson Bergqvists upptinande gestaltning av Karin Boyes Jag vill möta…, lutad mot författarens staty i Huddinge centrum vill du också möta livets makter vapenlös.