Påminnelse om när statens mördare har ständig straffrihet

Nr 3/2021

Serie. Kent State – Fyra döda i Ohio, Derf Backderf, Kaunitz-Olsson 2020, översättning Johan Andreasson
Den 4 maj 1970 sköt Nationalgardet ihjäl fyra studenter på Kent State University. Två av dem protesterade mot USA:s inblandning i Vietnamkriget och två var på väg till sina lektioner. Lagom för att högtidlighålla att det var 50 år sedan massakern kom serietecknaren Derf Backderf ut med en tecknad dramatisering av skottlossningen och händelserna som ledde fram till den. Den är baserad på intervjuer, foton, film och andra efterforskningar.
Massakern på Kent State och Vietnamkriget är känsliga ämnen i USA och Backderf är noga med att visa upp sin research: boken inleds med kartor över Kent och universitetsområdet och avslutas med en källförteckning. Det innebär dock inte att Backderf försöker framstå som helt igenom objektiv: han är öppen med att han anser att många beslut och handlingar av militärer, politiker och demonstranter var katastrofalt dåliga.

Även om boken då och då avbryts av tyngre faktaavsnitt är det i första hand studenterna vi får följa. Deras liv, studier, hopp och tankar. Och hur drömmar klipps av genom kulor. För speciellt de manliga studenterna är kriget ett mörkt moln på himlen. Inte bara på grund av magkänslan av att det är ett ovanligt grymt och onödigt krig, utan av det väldigt konkreta värnpliktshotet. Det är inte obligatoriskt att göra värnplikt, utan de olyckliga väljs ut med hjälp av lotten.
Den utlösande faktorn för demonstrationerna var president Nixons beslut att börja bomba Kambodja. Att angripa ännu ett land. Men under allt detta finns också den amerikanska statens benägenhet att ta till våld som lösning på problem som hade kunnat lösas på annat sätt.

I Sverige sätter man inte in militären mot den egna befolkningen. I USA finns inte samma lagstiftning och när studenterna i Kent State demonstrerade mot kriget möttes de därför inte av kravallpoliser utan av Nationalgardet som är tränade i att möta militära hot.
Kårandan inom Nationalgardet, och det faktum att ingen militär dömdes för morden, gör att omständigheterna kring skotten fortfarande är ganska oklara. De har valt och tillåtits att vara tysta. I den tystnaden finns också en outtalad sanktionering av våldet ovanifrån. Vilket är en av förklaringarna till att det kunnat fortsätta.
Backderfs Kent State – Fyra döda i Ohio blir därför en påminnelse om vad som händer när statens mördare har ständig straffrihet.
Henrik Johansson