Perspektiv på arbetet

Nr 9/2015

ARBETSLIV. Ann Bergman, Gunnar Gillberg och Lars Ivarsson, Tankar om arbete. 17 texter om arbete, arbetsliv och samhällsförändring, Premiss förlag 2015.

Ett nödvändigt ont eller livets mening? Många har åsikter om arbete. Men arbetslivsforskningen har fått stå tillbaka menar flera forskare som efterlyser ett tydligare maktperspektiv i samhällsdebatten.

Flexibilitet och anställningsbarhet. Arbetslinje och ohälsotal. Det pratas mycket om arbete. Samtidigt satsas det paradoxalt nog mindre på arbetslivsforskningen numera. Det menar några av forskarna bakom boken ”Tankar om arbete”, en skrift med sjutton kapitel om något som upptar en stor del av våra liv.

– Arbetet är ofta i centrum av debatten, inte minst inför valet, men tidigare var det ett mer prioriterat forskningsområde, säger Ann Bergman, en av redaktörerna och docent i arbetsvetenskap på Handelshögskolan i Karlstad.

Enligt henne fokuserar det offentliga samtalet ofta på enstaka frågor, just nu är ohälsa och åldrande på modet. Då glöms en rad andra perspektiv bort – inte minst arbetets roll i våra liv och synen på hur arbetet ska organiseras.

– Den här boken analyserar relationerna mellan dem med resurser och dem utan, och vilka konsekvenser det får i arbetslivet, säger Ann Bergman.

”Tankar om arbete” böljar mellan allt från ungdomars fostran in i anställningsbarhet till utseendekrav i arbetslivet. Intrycket kan tyckas splittrat. Men variationerna är också enorma. Ser man till balansen mellan arbete och fritid finns till exempel eftertraktade företag som Google och Facebook i ena änden, där man medvetet suddar ut gränsen för att göra jobbet mer attraktivt. I andra änden av skalan tvingas migranter till slavlika villkor där deras tid mer påtagligt ägs av arbetsgivarna.

Gemensamt för många av inläggen i boken är dock perspektivet, enligt Ann Bergman.

– Vi har genomgående ett arbetstagarperspektiv, säger hon och menar att den ingången gör att arbetslivsforskning tenderar att definieras som politisk – en stämpel den utbredda managementforskningen ofta slipper.

– Men är inte den i så fall också politisk, som tar ledningens perspektiv och där man kan läsa om hur man får de anställda att arbeta bättre?

Själv har Ann Bergman analyserat hur anställda mår när ett företag allt mer prioriterar jakten på lönsamhet. Genom att intervjua flygvärdinnor inom SAS ser hon hur nedskärningar och effektiviseringar leder till dekvalificering och en allt mer slitsam vardag.

– Många företag inför förändringar trots att mycket tyder på att den typen av arbetsvillkor har flera problem, säger hon.

Hennes förhoppning är att boken ska leda till en diskussion om utformningen av våra arbeten – inte bara om effekten av arbete.

– Numera pratar man mindre om makt och mer om individens inflytande – men då är ramarna redan satta, säger hon.