Skriande, angeläget om landets undanskymda existenser

Nr 3/2020

En byggarbetare från Mongoliet får men för livet efter en skallskada. Olyckan döljs av arbetsgivaren. Uzbekiska städerskor tvingas jobba för slavlöner. Diskare från Nicaragua snuvas på merparten av sin lön och hotas till livet. Människor från hela världen utan uppehållstillstånd bor trångt i fallfärdiga kåkar.
Sveriges undanskymda existenser skildras i Elinor Torps Vi, skuggorna. Autentiska människoöden blandas med genomgångar av den politik och juridik som gjort misären möjlig. Anna Linds mördare, Akilov, vävs också in i kontexten.

Denna nyktert berättade bok skildrar ett samhälle som låter utanförskapen fortgå medan medelsvenskens standard och hälsa aldrig varit bättre. Vanmäktiga, slarviga eller likgiltiga poliser, åklagare och socialarbetare förmår inte bekämpa utanförskapet. Sverige har blivit en nation där det är fritt fram att lägga ansvaret på någon annans skrivbord. Klyftan är ekonomisk, men också mental.
Händelseförloppen bakom misären benas skickligt ut. En kund – kanske en skola, en bostadsrättsförening eller en villaägare – anlitar ett byggbolag, som tar in en underentreprenör, som i sin tur använder sig av ännu en firma som anlitar papperslösa som väntar på uppehållstillstånd och jobbar svart. Lönerna uppgår ibland bara till några tior i timmen. Det saknas försäkring, anställningskontrakt och säkerhet. Inte sällan försvinner arbetsgivaren när lönen ska utbetalas. Det förekommer hot och våld. Liknande saker sker i städbranschen och restaurangnäringen.

Torp redovisar de politiska beslut som möjliggjort eländet. Framförallt avregleringar under regeringen Reinfeldt. Hon listar kryphål, skurkstrategier med så kallade målvakter, skumma konkurser och penningtvätt. Gärningsmännen är inte alls bara andra invandrare – många etniska svenskar är aktiva i det kriminella utnyttjandet. Och än fler vänder bort blicken.
Slutligen pekar författaren på några få positiva initiativ och nämner Norge som en förebild. Där har man större samordning mellan myndigheterna och envisas i kampen mot exploateringen. Man får hoppas att många beslutsfattare läser denna angelägna skildring.
Reportage. Elinor Torp, Vi, skuggorna – ett Sverige du inte känner till, Leopard förlag 2019.