Smärtsam poesi efter förlusten av en älskad

Nr 6/2015

 Bodil Malm-sten, Det här är hjärtat, Rönnells antikvariat och Albert Bonniers Förlag 2015.
I dagens snabba värld finns inte alltid utrymme för människans grundvillkor: vi lever och vi dör. Men då och då drabbas alla av existensens premisser. Frågan är bara om sorgen får plats. Ges vi utrymmet att sörja? Knappast. Många söker då tröst i litteraturen, eller konstens värld.
Bodil Malmsten sätter nu ord på de ogripbara känslorna efter att ha förlorat en älskad. För första gången på 22 år har hon skrivit en poesibok. Det är en ilande smärtsam dikt, som drabbar. En sorgedikt om en orimlig förlust. Malmsten skriver så att varje ord värker. ”Svindel inför världsalltets/ likgiltighet”.
Världen fortsätter runt omkring henne. Vardagens alla detaljer hamnar i nytt ljus: vårdens blå skoskydd och sorgeterapeutens uppmaningar. Och samtidigt tankarna på evigheten, på omöjligheten i att leva rationellt efter ett sådant slag. Det här är också en fin illustration av poesins betydelse – och vikten av att högtidlighålla allt det som inte kan mätas och vägas.