Som att leva i ett krig

Nr 12/2018

”Grisar! Apor! Giriga tjuvar!” Or och Najwa är två elvaåriga flickor som bor i den del av Hebron som Israel styr. Or är från en sionistisk bosättarfamilj och Najwa är palestinier. Det gör deras vänskap nästan omöjlig, men bara nästan. Livet i Hebron är som att leva i ett krig. De måste passera militära checkpoints för att komma till skolan. Och utanför skolan, på var sin sida vägen, står barn och kastar förolämpningar mot varandra.
När jag träffar Taliah Pollack så berättar hon om sina år som invandrare i Israel och att hon bott både hos palestinier och bosättare under arbetet med boken.
– I Hebron är konflikten som tydligast, staden är ett mikrokosmos eftersom grupperna bor så tätt inpå varandra. Ibland har man till och med olika namn för samma gata. Jag ville lyfta fram den mänskliga delen av konflikten, hur den påverkar människor i deras vardag, bortom de tv-nyheter som når Sverige.

För Or och Najwa innebär ockupationen ett än mer kringskuret liv än vad annars vore fallet. Bägge två kommer från konservativa och religiösa familjer där flickors handlingsutrymme är starkt begränsat. Ska Najwa verkligen få fortsätta spela fotboll, trots att hon är en flicka? Men likheterna innebär inte att de har det likadant. Där israeliska Or lätt kan surfa iväg på nätet för att ta reda på historiska fakta om Hebron är det betydligt krångligare för Najwa.
Hebrons hemlighet är inte en historisk roman, eftersom den utspelar sig i vår samtid, men Hebron är en plats där historien och religionen är väldigt närvarande i vardagen. Genom flickornas gemensamma research får läsarna också en inblick. Och det är en historia som är politisk och enögd. Där bosättare ser Baruch Goldstein som en ensam galning, eller ibland hjälte, och palestinierna ser honom som en del i en judisk terror som i hans fall kostade dem 29 liv. Bägge sidor plockar de bitar av historien som passar deras egna syften och perspektiv.
Flickorna söker själva information och nöjer sig inte med de svar de får från sina respektive familjer.

Men även om Pollack visar bägge sidor innebär det inte att hon tycker att man ska vara neutral.
– Det är viktigt att vara balanserad, att visa på alla röster, ta upp attityderna som finns hos bägge sidorna, att visa upp det mänskliga i konflikten, men ockupationen är lika illa oavsett om det finns människor bakom den. Att det finns offer på bägge sidor betyder inte att man inte får ta ställning.
Hebrons hemlighet komplicerar konflikten, visar att det inte bara finns två sidor utan också konflikter som de mellan de mer ortodoxa och hårdföra bosättarna gentemot de sekulära judarna, eller mellan de palestinier som flytt och de som stannat kvar.
Genom de båda flickorna får jag en lättfattlig och spännande introduktion till konflikten utan att det för den sakens skull blir svartvitt eller förenklat. Det är skickligt.
Henrik Johansson
Taliah Pollack, Hebrons hemlighet, Thorén & Lindskog 2018.