Starka relationer

Nr 7-8/2020

En vanlig dag är det fullt av aktivitet i Helamalmös lokaler på Nydala i Malmö. Det serveras gratis frukost på morgonen, många av barnen som äter där kommer sedan tillbaka när skolan har slutat för att dansa, spela spel, läsa i biblioteket eller något annat.
Allt vändes upp och ner under våren. Det gick inte längre att samla människor inomhus. Men behoven försvann ju inte med corona.
– Vi skapade ett nätverk av aktörer för materiell, personell och ekonomisk stöttning och koordinering vid behov, säger Nicolas Lunabba, verksamhetsledare på Helamalmö, och fortsätter:
– Det viktiga för oss har varit att snabbt ställa om och kroka arm med aktörer som är handlingskraftiga och flexibla. Så för oss har det varit att bygga ett nätverk som kan stötta upp där behov finns, vara redo att ställa om, samt att bedriva opinion om de insatser politiken bör prioritera.
Helamalmö visste att de behövde assistera riskgrupper och sysselsätta unga. Det var viktigt att fortsätta servera gratis frukost varje morgon. Fast det blev take away istället.

Helamalmö har styrt om arbetet för sina många anställda och har i första hand inte behövt använda sig av volontärer.
– Vi har mobiliserat personer inom andra yrken som funnits till förfogande och som likt oss har varit redo att släppa det de har för händerna och ställa upp vid behov. När volontärer hör av sig till oss hänvisar vi dem i första hand till aktörer som engagerar just frivilliga, säger Nicolas.
En av de grupperna heter Granne till Granne, en självorganiserad grupp startat av Allt åt alla för att hjälpa riskgrupper. Det kan vara med allt från att handla hem matkassar, gå ut med hundar, hämta varor på apoteket eller böcker från Stadsbiblioteket. De sätter behövande i kontakt med frivilliga, till exempel genom sin Facebookgrupp med nästan 2 000 medlemmar. Det finns en stor vilja att agera i en kris och ställa upp för varandra. Den kraften har de bara hjälpt på traven.

Jag frågar Nicolas vad man ska tänka på om man vill starta ett liknande initiativ.
– I alla frågor som rör social mobilisering tror vi stenhårt på att gräva där man står – gräsrotsarbetet går inte att försumma. Och vill man engagera sig för sina medmänniskor eller sitt närområde kan man börja med att se sig omkring och identifiera likasinnade, organisera sig, formulera sina tankar, konkretisera mål, skrida till handling. Görandet är till syvende och sist det enda viktiga. Vi inom Helamalmö pratar alltid om ”maten före moralen”. Grundläggande mänskliga behov måste vara i fokus och tillgodoses om arbetet ska ha substans.
Helamalmös arbete har inte bara handlat om att fylla de omedelbara behoven, utan också organisera sig inför en oviss framtid. De har visat att de finns där för sårbara grupper.
– Vid flera tillfällen har föräldrar och pensionärer uttryckt att de känner sig trygga med vår närvaro i området, att vi kommer om de kallar, samt att vi lyfter de frågor de anser relevanta för dem. Vi upplever att det har stärkt samhörigheten och relationerna i området, och förtroendet för oss.
Henrik Johansson