Sydafrikanska arbetares kamp och liv lyfts i film

Nr 1/2021

Mitt i dokumentären Skuggsida – en film om sydafrikanska arbetares liv och kamp, säger plötsligt en av aktivisterna, Mercia Andrews, att arbetarrörelsen i Sydafrika borde börja arbeta som vi gjorde i Sverige för 70 år sedan. Att ersätta den destruktiva alkolholkulturen med arbetarkultur och idrott.

För 80 år sedan avskaffades statarsystemet i Sverige, och statarna är precis vad jag tänkt på medan jag sett filmen. Lantarbetarna är lika livegna som statarna var förr i tiden. De bor utspridda på vingårdar och är beroende av arbetsgivaren för både boende och transporter till skola och vård.
Hur hade det varit att arbeta för någon med den makten över sig? Delar av min egen släkt var statare på 1800-talet. Farfars hat mot bönderna satt i från barndomen till graven.

Efter att ha sett dokumentären ringer jag till Johan Torgå, en av skaparna. Under fem dagar i november 2019 reste han och ytterligare två svenskar runt i Sydafrika och intervjuade lantarbetare och deras organisationer. Svenskarna var från Livsklubbarna på Orkla Foods i Örebro och Nybergs Deli i Stockholm, men de har klippt bort sig själva ur filmen. Gott så, för fokuset ligger helt och hållet på kamraterna i Sydafrika, och de har mycket intressant att säga. En del av dem presenteras inte, och det nämns inte på vilka vingårdar de arbetar. Anledningen är att det är farligt att vara fackligt aktiv. Arbetsgivarna ser inte med blida ögon på organiseringen. De tjänar pengarna på det system som finns idag, som inte nämnvärt skiljer sig från hur arbetsvillkoren såg ut under apartheid. Demokratiseringen har aldrig gällt arbetslivet.
Precis som i Sverige är organiseringen av migrantarbetarna en utmaning. Det räcker inte med att fokusera på arbetsplatsen när arbetare är beroende av arbetsgivare för bostad och transporter. Det kräver ett socialt fackligt arbete.
Deneco Dube, vice generalsekreterare CSAAWU säger så här:
– Vi utbildar våra medlemmar om varför migrantarbetarna kommer för att arbeta i vårt land. Vi säger till dem att detta är inte våra fiender, de är våra bröder och systrar och vi arbetar för en gemensam sak och därför ska vi arbeta med och inte mot varandra. För det är arbetsgivarna och inte våra bröder och systrar som skapat det kaos som finns här i Sydafrika.

Och när jag hör honom säga det tänker jag att det inte bara är så att arbetarrörelsen i Sydafrika har något att lära från Sverige, utan också tvärtom. Intrycket förstärks av orden från Trevor Christians, generalsekreterare i lantarbetarfacket CSAAWU:
– CSAAWU tror att lantarbetarna är den enda kraft, organiserade i en stridbar organisation, som kan ta tag i de problem de upplever.
Att organiserade arbetare är den enda kraft som kan ta itu med arbetarklassens problem är det klokaste jag hört på länge. Se filmen på Youtube eller mejla Johan Torgå (johan.torga@gmail.com) för ett exemplar. Till exempel för en visning i samband med en facklig utbildning
Henrik Johansson
Film. Skuggsida – en film om sydafrikanska arbetares liv och kamp . Filmen finns på Youtubekanalen: Livsmedelsarbetare för Solidaritet.