Sympatisk skildring av unga aktivister

Nr 7-8/2019

Reclaim the City, på svenska ”återta staden”, var en rörelse bland ungdomar som framförallt i början av 2000-talet anordnade gatufester med syfte att ta tillbaka staden från köpmännen och skänka den till folket. Sådana gatufester anordnades i landets största städer men dessvärre övergick de vid flera tillfällen till kravaller och skadegörelse. Dessutom kom udden mer och mer att riktas mot poliserna som blev ungdomarnas främsta fiende och bara i andra hand mot den verkliga motståndaren kommersialismen och dess upphov kapitalismen.

Henrik Johansson, som torde vara mer än välkänd för denna tidnings läsare genom sina recensioner och kulturreportage, skildrar med stor inlevelse en skara ungdomar som lever för och genom dessa gatufester. I centrum står den runt tjugoårige Patrik Pánik som inte alls lever upp till schablonbilden av en ung politisk aktivist. Han kommer varken från medelklassen eller bedriver spridda studier i humanekologi på universitetet. Istället lever han med sin fattiga ensamstående mor, har en pappa som sitter i fängelset och arbetar själv som timanställd på ett bageri.

Betecknande nog är Patrik den av ungdomarna som råkar mest illa ut. Under en gatufest attackerar han en polis med pinnen till ett plakat. Och när det sedan görs husrannsakan i det kollektiv dit han nyligen flyttat in hittar man ett antal ”bangers” det vill säga smällare avsedda att skrämma polishästar med. Dessa betecknas av polisen som bomber och detta sammantaget leder till att Patrik häktas. Upplösningen är rafflande. Hur och på vilket sätt vore fel att berätta.

Henrik Johansson skildrar Patrik och de andra ungdomarna med stor sympati. Länge tror man att han obetingat står på deras sida, men sedan framgår det att han inte är någon supporter. Jag tror att när Tanya, Patriks kärlek, plötsligt kommer till insikt, är hon ett språkrör för författaren. I ett brev till Patrik i hans cell skriver hon: ”Men jag tänker att du egentligen mest är intresserad av hur man ska bemöta statens våld… Men som det nu är kan vi inte bara möta våld med våld, det går liksom inte idag att tävla mot polisen i våld.”

Hans Falk

Henrik Johansson, Brev från en cell, Federativs Förlag 2019.