Uppvärmningen är fortfarande vår ödesfråga påminner Edman

Nr 11/2020

Det var inte så länge sedan, närmare bestämt under förra året, 2019, som klimatfrågan var i fokus. Detta inte minst genom den 16-åriga skolflickan och aktivisten Greta Thunberg som blev en inofficiell ledare för kampen för att begränsa utsläppen av växthusgaser. Hon reste jorden runt och höll tal bland annat på World Economic Forum, Europaparlamentet och FN och fick stor uppmärksamhet och så även hennes budskap: utsläppen måste minska annars hotade en global katastrof.

Den globala uppvärmningen blev, i alla fall för många, den stora ödesfrågan. Den globala uppvärmningen är fortfarande den stora ödesfrågan. Det är bara det att den kommit i skymundan av Corona-epidemin och den så kallade gängkriminaliteten. Därför är denna bok av Stefan Edman, biolog, författare och krönikör i Mål & Medel så välkommen. Här tar han ett helhetsgrepp om klimatet och miljöfrågorna på ett sätt som är både faktadigert och beundransvärt lättläst. Han ger ett slags grundkurs i klimatkunskap. Jag håller helt med Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet som hoppas ett denna bok delas ut till alla svenska gymnasieungdomar. Och alla andra med kan man tillägga.
Enligt Parisavtalet 2015 förpliktigade sig en stor del av världens länder att se till att den globala uppvärmningen skulle stanna vid 2 grader, helst 1,5 grader – ett avtal som sedan USA ska lämna på initiativ av klimatförnekaren Donald Trump. Som det ser ut blir det svårt att nå 1,5-gradersmålet , enligt Stefan Edman, eftersom det innebär att världens koldioxidutsläpp måste halveras till 2030, vilket kräver, skriver han, ”att våra samhällen förändras på en skala som mänskligheten aldrig tidigare ställts inför.”
Han redogör också utförligt för de effekter vi redan ser av uppvärmningen som döda korallrev, förödande skogsbränder som i västra USA, Australien och Sibirien och smältande isar vid polerna.

Men det som kännetecknar Stefan Edmans bok är att han trots allt är optimistisk. Med större medvetenhet, ökande användning och förnybara energikällor och drivmedel samt smartare teknik så finns det trots allt hopp. Och han manar Sverige att ta ledningen för den utvecklingen.
Hans Falk
Klimatbok: Stefan Edman, Bråttom men inte kört, Frågor och svar om klimatet, Votum Förlag 2020.