”Vi i arbetarklassen bär jorden på våra axlar”

Nr 1/2022

Två miljoner människor i Sverige har ett kroppsarbete, men vi lever i ett samhälle där medelklassen är norm och normen är så stark att den tränger undan verkligheten. Vi som arbetar med våra kroppar är en bok som vill ändra på det. Annica Carlsson Bergdahl har intervjuat 33 arbetare i hela landet, ur en mängd branscher, och Elisabeth Ohlson har fotograferat.

Författarens och fotografens resa började den 9 mars 2020. Några dagar senare satte corona och restriktionerna käppar i hjulet för deras arbete. Det syns kanske framförallt på fotografierna: det blev mer uppställda arbetare utanför arbetsplatsen än kroppar i arbete. Bilderna är vackra, men inte så dynamiska. Fotografierna på insamlade föremål gör att vi kommer närmare arbetet, det är knivar, hjälmar, sågklingor och handskar.

Kocken Frida Tångvik från Göteborg berättar om sitt arbete och kommenterar indirekt frågan om höjd pensionsålder.

– Jag står upp minst åtta timmar om dagen. Jag är helt slut i fötterna och i benen efter en dag, även rygg, armar, axlar. Jag är glad att jag började med stödstrumpor när jag var 18 år. Det är det enda hjälpmedlet jag har som gör skillnad.

Intervjuerna tar upp trivsel och stolthet på jobbet, hur kroppen känns efter en arbetsdag, organisering och arbetsmiljö.

Men arbetet gör inte bara saker med kroppar, det händer något i huvudet också, insikter växer fram.

– Vi i arbetarklassen bär jorden på våra axlar, säger Tural Kokulo, bartender från Göteborg. Det finns ingenting som är byggt, konstruerat, producerat i den här världen som inte arbetarklassen har gjort. Samhället kan överleva utan ledning ett tag men inte utan oss en enda dag. Det måste vi vara stolta över.

Precis som Tural Kokulo ger många uttryck för stolthet, men inte bara stolthet utan även en kunskap om hur samhället är organiserat, om den potentiella makt som finns hos de som utför det arbete som får samhällets hjul att rulla, den makt som också innebär att man kan få hjulet att stanna.

Intervjuerna och fotografierna har inte bara blivit en bok utan också en utställning. Dels finns det en större utställning som turnerar i landet, men varje LO-distrikt har också fått en miniutställning. Jag hoppas att de inte samlar damm utan far runt på arbetsplatser och Folkets Hus. 

Boken är värd att läsas, och utställningen är värd att ses.

Bilderbok. Vi som arbetar med våra kroppar, text: Annica Carlsson Bergdahl, foto: Elisabeth Ohlson, Carlssons bok-förlag 2021