Därför ska vi rösta den 26 maj

Nr 5/2019

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. De partier som tar tillvara löntagarnas intressen behöver stärkas. Annars kan de inte stå upp mot de högernationalistiska partier som bara vill agera utifrån just sitt eget lands intressen. Det blir i praktiken ett splittrat EU, ett odemokratiskt EU, där varje land, oberoende av storlek, konkurrerar med det andra för att anpassa sig till finanskapitalets och de multinationella företagens önskemål.
I ett högernationalistiskt och splittrat EU finns inte längre någon demokratisk motkraft som kan driva löntagarnas frågor. En sådan politik måste arbetas fram gemensamt mellan partier och fackföreningar i de olika länderna. Därför gör det skillnad vilka partier som får inflytande i Europaparlamentet.
Det är fem år mellan EU-valen. Tillräckligt lång tid för att göra skillnad. Sedan valet 2014 har flera beslut fattats som påverkar allas vår vardag. Socialdemokrater i Europaparlamentet har tagit strid för en rad frågor som är viktiga för vanliga löntagare.

Mest betydelsefull var revideringen av utstationeringsdirektivet, om tillfälligt arbete i andra EU-länder, som klubbades igenom i juni 2018, mycket tack vare socialdemokraternas envisa kamp. Lavaldomen från 2007 är därmed upphävd. Nu är det lika lön för lika arbete som gäller, utstationerade arbetstagare ska betalas enligt värdlandets ersättningsregler, som kan vara inskrivna i lag eller kollektivavtal.
Gränsvärden för cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen är en annan fråga som har haft brett politiskt stöd i Europaparlamentet. Cancer är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i Europa och här behövs krafttag. Tre gånger under den gångna mandatperioden har beslut fattats om skärpta regler och gränsvärden för att rädda liv.
Det gäller även det omtalade vägpaketet som var en stor fråga för Socialdemokraterna i EU-valet 2014. Det handlar om lastbilschaufförers arbetsvillkor och löner. Den europeiska arbetsmarknaden fungerar dåligt för chaufförer och det ska nu rättas till. Det är också något som berör Livs medlemmar på Arla Foods terminal i Göteborg. I detta nummer av Mål & Medel berättar de om vad de gör för att hålla oseriösa åkerier som ägnar sig åt social dumpning borta. För LO-fackens gemensamma kandidat, Johan Danielsson som är nummer två på Socialdemokraternas lista, är det en hjärtefråga.
Mycket arbete har lagts ner för att få stopp på de missförhållanden som råder på vägarna. Det har inte varit helt lätt. Motståndet har varit stort från nationalistiska östeuropeiska parlamentariker som ansett att deras länders åkerier skulle lida ekonomisk skada. Även svenska borgerliga politiker har varit mot vägpaketet.

Därför var det en stor seger när EU-parlamentet i början av april i år röstade igenom vägpaketet, vilket innebär – om det går hela vägen – bättre arbetsvillkor och ökad säkerhet för yrkeschaufförer. De ska nu lyda under samma arbetsmarknadsregler som i det land de kör. Det som återstår nu är att efter EU-valet förhandla med ministerrådet.
Varje röst är därför viktig. Varje röst gör skillnad.