Det spelar roll vem som styr

Nr 6/2018

Det är färre anmälda arbetssjukdomar förra året jämfört med året innan. Det handlar om en nedgång med cirka tretton procent. Det visar Arbetsmiljöverkets senaste rapport som omfattar anmälda arbetsskador – både arbetsolyckor och arbetssjukdomar – under 2017 och täcker hela arbetsmarknaden.
Resultatet presenterades på ett välbesökt seminarium i Stockholm samtidigt som rapporten släpptes. Det hör inte till vanligheterna med positiva nyheter på arbetsmiljöområdet. Ann Ponton Klevestadt, enhetschef för statistik och analys, var mycket försiktig i sina uttalanden. Frågan som ställdes var om det handlade om en minskad benägenhet att anmäla arbetssjukdomar eller om det handlade om att arbetsmiljön på sina håll blivit en aningen bättre.

Hur ser det ut för livsmedelsarbetarna? Jo, oavsett kön så ligger fortfarande livsmedelsarbetarna mycket högt vad gäller anmälda arbetsolyckor om vi ser till samtliga yrken och även något högre när det gäller arbetssjukdomar. Men utvecklingen går åt rätt håll inom livsmedelsindustrin. Det är färre anmälningar totalt sett jämfört med året innan. Ja, faktum är att från att ha legat relativt still i flera år så minskar anmälningarna vad gäller arbetsskador inom livsmedelsindustrin.
Mot bakgrund av att denna industri länge varit ett riktigt sorgebarn är det kanske ett trendbrott. Så det finns all anledning att glädjas. Och är det några som borde sträcka på sig lite extra så är det alla skyddsombuden inom livsmedelsindustrin. Helt klart är de värda en eloge för sitt arbete att ligga på arbetsgivarna så att de tar sitt ansvar. Skyddsombuden har inte någon lätt uppgift och får ofta kämpa hårt för att förebygga så att inte deras arbetskamrater blir sjuka eller skadade på sina arbeten. Det kan vara svårt att få till stånd förbättringar när det kommer till investeringar.

Det är också viktigt att ha i minnet att det spelar roll vad det är för regering som styr.
Den alliansledda regeringen gjorde kraftiga neddragningar på arbetsmiljöområdet, vilket fick till följd att arbetssjukdomar och arbetsolyckor ökade.
Den S-ledda regeringen, som vi har nu, har gjort det omvända och gjort stora satsningar på arbetsmiljöområdet, som den på Arbetsmiljöverket som fått ökade anslag och kunnat anställa fler arbetsmiljöinspektörer och satsa på forskning. Är det något område där betydelsen av facklig-politisk samverkan blir tydlig så är det inom arbetsmiljö.
Det finns så mycket kunskap samlad inom fackföreningsrörelsen när det gäller vad som krävs för att människor inte ska fara illa på jobbet. Om politiker lyssnar och har förmåga att ta till sig denna kunskap är mycket vunnet.

Den handlingsplan för en trygg arbetsmarknad som Socialdemokraterna presenterade den 30 maj är ett exempel på vad som kan uppnås när partiet och facket arbetar tillsammans.
Planen innehåller tio viktiga punkter, en av de viktigaste är Stärkt regelverk för bättre arbetsmiljö – ingen ska dö av jobbet.