Greta får oss att lyssna

nr 10/2019

Bara 16 år gammal har Greta Thunberg lyckats med mycket mer än vad många av oss kommer att göra under en hel livstid. Hennes kamp för miljön är viktig och hon sätter fingret på det som forskarna länge försökt få gehör för. Gång på gång betonar hon hur viktigt det är att vi lyssnar på forskarna och att det är bråttom.

Den 23 september hölls ett extrainsatt klimatmöte i FN i New York. I samband med toppmötet släppte Världsmetrologiska institutet och FN:s klimatpanel varsin larmrapport. Av rapporterna framgår att de senaste fyra åren varit de varmaste sedan mätningarna började 1850 och siffrorna för i år verkar inte bli bättre. De ansträngningar som gjorts har varit otillräckliga. Koldioxidhalten i atmosfären är idag rekordhög.

Det som väntar oss, enligt forskarna, är att havsnivåerna fortsätter att stiga, att isarna kommer fortsätta att smälta och att extremvädren kommer att fortsätta att avlösa varandra. Det handlar om kraftiga orkaner och extrema skyfall. Det handlar också om värmeböljor som slår rekord och om skogsbränder som blir allt allvarligare. Vad kommer det att leda till? Fler människor kommer att dö, fler kommer att förlora sina hem och fler sin försörjning. Det som vi måste inse är att det är en maktfråga och att det är den fattiga delen av världen som drabbas hårdast, samtidigt som vi i den rika världen bär ett tungt ansvar för det som nu händer.
Kunskapen och även tekniken för att göra något åt denna dystra utveckling finns. Det svåra är att komma överens om hur det hela ska gå till.

Greta Thunbergs upprördhet är äkta och det gör intryck när hon talar till världens ledare på FN-mötet i New York. Ett par dagar innan genomfördes en global skolstrejk. Över fyra miljoner människor över hela världen deltog och krävde förändring. Arrangör var den globala skolstrejksrörelsen Fridays for future.

Den 27 september, samma dag som detta nummer lämnas till tryck, har denna rörelse utlyst ytterligare en global strejk för klimatet, som att döma av det som skrivits hittills, kommer att slå alla rekord. Denna gång har skolstrejksrörelsen även uppmanat de vuxna att delta. Av politiker och makthavare kräver de strejkande att den globala temperaturökningen begränsas till under 1,5 grader och att Parisavtalet med betoning på klimat och miljörättvisa följs samt att resultaten från klimatforskningen blir utgångspunkten.

Allt detta sker drygt ett år efter att Greta Thunberg, då 15 år, inledde sin skolstrejk, det vill säga satte sig utanför riksdagshuset varje fredag för att demonstrera. Ingen kunde då ana, säkerligen allra minst hon själv, att hennes initiativ skulle få så stor betydelse.

Vi behöver fler som Greta Thunberg, inte minst inom facket. Utmaningen är att knyta ihop klimatrörelsen med den fackliga rörelsen och fånga upp alla de ungdomar som nu engagerar sig i klimatet. De utgör en enorm resurs som det gäller att ta tillvara på. Förebilder är viktiga men till syvende och sist så är det tillsammans genom en folkrörelse som vi kan få saker att hända.