Hongkongfackets kamp är också vår

Nr 9/2019

Det var 1997 som styret över Hongkong överlämnades till Kina. Det var då sagt att principen ”ett land – två system” skulle gälla i 50 år. Det som utlovades var bland annat att Hongkong skulle få behålla ett oberoende rättssystem, samlingsfrihet, marknadsekonomi och yttrandefrihet. Utvecklingen har tyvärr varit den motsatta.
En styrka i dag är att det är så många som protesterar; såväl unga som gamla. Besvikelsen bland Hongkongborna är utbredd över att löftena från 1997 inte har infriats. Droppen som fick bägaren att rinna över var lagförslaget i våras att misstänkta brottslingar ska kunna utlämnas till fastlands-Kina. Är det något som Hongkongborna inte litar på så är det rättssystemet i Kina.

En stabil demokratisk kraft har HKCTU, Hongkong Confederation of Trade Unions, varit. Det är Kinas enda fria fackförening och den spelar en viktig roll i kampen för demokrati och mänskliga rättigheter i Hongkong.
HKCTU bildades 1990. Svensk fackföreningsrörelse och även IUL, livsmedelsarbetarnas globala yrkesfack, stödde aktivt bildandet och har därefter fortsatt att stötta organisationen. Livs engagemang sträcker sig också tillbaka till den tiden och har sedan fortsatt.
När det 2014 stod klart att regimen i Kina inte skulle tillåta fria val i Hongkong 2017 så stöttade Livs och IUL aktivt den fackliga kampen för demokrati som den gången gick under namnet paraplyrevolutionen, eftersom många demonstranter använde paraplyer för att skydda sig mot pepparspray och tårgas.

Men det bästa skyddet som de som protesterar kan få är att omvärldens ögon riktas mot det som nu sker i Hongkong, skarpt fördömer varje form av övergrepp och står upp för Hongkongbornas demokratiska rättigheter.
Som mest har två miljoner av Hongkongs sju miljoner invånare demonstrerat på gatorna för att visa sitt missnöje med fastlands-Kinas ökande inflytande. Vi kommer säkerligen få se fler demonstrationer och andra former av protester. Det finns ingenting som talar för att Hongkongborna kommer att ge upp kampen.

I en annons som nu sprids globalt har de boende i Hongkong vädjat om hjälp från omvärlden. De skriver att de är rädda för sin säkerhet men fortsätter kampen trots att polisbrutalitet blivit en del av vardagen. LO och TCO har som centralorganisationer hörsammat denna vädjan och i ett brev till Kinas ambassad i Stockholm uppmanat regeringen i Folkrepubliken Kina att människorna i Hongkong får protestera utan trakasserier och våld från polis och andra. LO och TCO stöder också de krav som HKCTU och folket på gatorna fört fram. Även Livs har uttalat sitt stöd för arbetarnas kamp.
Hongkong är ett av världens mest tätbefolkade områden. Samtidigt handlar det inte bara om Hongkong utan om hela Kinas utveckling. Det är därför motståndet från den kommunistiska fastlands-regeringen är så massivt, denna regering kommer inte att vika ner sig i första taget.
Men en gräsrotsrörelse har tagit fart och ibland är det vad som krävs för att demokratin till slut ska segra.