Krispolitik med känsla för löntagare

Nr 4/2020

Allas våra liv har förändrats dramatiskt på kort tid. Ingenting är sig likt. Det som händer nu känns väldigt overkligt. Det är som att befinna sig i en mardröm.
Coronaviruset är allas vår gemensamma fiende. Alla drabbas vi.
Det absolut värsta är att människor som vi håller av dör av sjukdomen. Antalet insjuknade och antalet avlidna rapporteras det om dagligen, från alla världens länder. Det är djupt tragiskt att se hur coronaviruset skördat allt fler liv. Bakom dessa siffror finns människor. Min egen lilla mamma är en av dem och jag är nu en av många som sörjer.
Det vi kan göra är att visa omtanke om varandra och ta till oss av de råd vi får för att inte smittan ska få större spridning än vad samhället klarar av att hantera. Hjältar är alla som jobbar inom sjukvården men även alla som jobbar inom äldreomsorgen är värda vår beundran.

Nu prövas den svenska välfärdsstaten. Den som så många av oss har stor tilltro till. Utanför landets gränser har de svårt att förstå vår tillit. Det talas om det svenska experimentet när landet inte stängs ner, när skolor fortsätter att hålla öppet och vi får fortsätta att röra oss fritt. Framtiden får utvisa vilken väg som varit den rätta i kampen mot viruset.
När det gäller regeringen och hanteringen av krisen så känns det så här långt tryggt. Att ha en statsminister med facklig bakgrund med erfarenhet av finanskriser är värt oändligt mycket.

De stödpaket på många miljarder som lanserats hittills vittnar om att det finns kunskap om vad som behöver göras för att stötta både anställda och företag. De nära relationerna till LO och fackföreningsrörelsen borgar också för att ytterligare åtgärder sätts in framöver. Och det är inte åtgärder som trycker ner löntagarna som det var under tidigare kriser då ersättningsnivåer sänktes och karensdagar infördes.
Nu är det solidaritet och sammanhållning som gäller. Ersättningen i a-kassan höjs, det ska bli lättare att bli medlem, karensdagen i sjukförsäkringen tas bort, karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen tas också bort. System för korttidspermittering har införts för att anställda i drabbade företag ska kunna behålla jobbet.
Även om åtgärderna gäller tillfälligt under coronakrisen markerar de ett politiskt trendbrott. Nu är det en annan syn och annan respekt för landets löntagare.
Den kris som vi nu upplever är av sällan skådat slag. Vi vet ännu inte hur det kommer att gå. Det finns anledning till självkritik. Många är vi som tyckt att finansminister Magdalena Andersson (S) hållit för hårt i börsen och att större satsningar borde gjorts på välfärdsreformer. Den kritik som riktats mot henne har varit ganska skoningslös, det fanns de som korade henne till förra valets förlorare.

Idag är situationen en helt annan. Idag känns det oändligt bra när Magdalena Andersson stolt säger att det finns pengar, att statens ekonomi är god och att det är just i svåra tider som det är viktigt med välskötta finanser. Visst är det så. Det gäller att dra lärdom av detta. Ingen vet vad som väntar bakom knuten. Det är skönt att det då finns kloka personer som inte agerat populistiskt. Så tack för det, Magdalena Andersson.