Nolltolerans mot dödsolyckor

Nr 2/2019

Slakt- och charkbranschen har på senare år drabbats av flera arbetsplatsolyckor med dödlig utgång, en 60-årig kvinna dödades när hon blev fastklämd i en packmaskin och en 45-årig man avled efter att ha blivit klämd av skänkvagnslyft till hack. Så lyder den brutala förklaringen i Arbetsmiljöverkets genomgång av vad som orsakat dödsfallen. Dessa två dödsolyckor inträffade inom Atria-koncernen, den ena olyckan på anläggningen i Tranås 2015 och den andra på anläggningen i Borås 2017. Åklagaren yrkar i båda fallen på två miljoner i företagsbot.

Livsmedelsindustrin var under flera år förskonad från dödsolyckor. Innan 2015 var det 2010 som senast en livsmedelsarbetare dog på jobbet, då en man blev klämd till döds i en hiss på Hilton Food Group, HFG, i Västerås.
Jag besökte köttpackningsanläggningen en månad efter dödsfallet. De förtroendevalda berättade om en tuff tid och om hur de ställts inför den svåraste arbetsuppgift som man fackligt kan råka ut för; att en arbetskamrat dör i jobbet. De hade att hantera sorgen men också att se till att olyckan blev ordentligt utredd.
Något som uppmärksammades efter olyckan var bristen på tillbudsanmälningar. Det var något som arbetsgivaren tog tag i på allvar för det gällde att förebygga att det fruktansvärda som hänt aldrig skulle hända igen. Systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhet skulle prioriteras.
Två dödsolyckor har inträffat på Atrias anläggningar och det är svårt att förstå hur det är möjligt. Samma koncern har drabbats med två års mellanrum. Det väcker oro och en mängd frågor.
Det är anmärkningsvärt att de senaste tre dödsfallen inom livsmedelsindustrin inträffat inom slakt- och charkbranschen. De som jobbar inom denna bransch drabbas oftare än andra av arbetsolyckor och arbetsskador. Så har det varit i många år med mycket lidande som följd.

Tyvärr händer det för lite positivt inom livsmedelsindustrin. Mål & Medel rapporterade förra året att företag inom slakt, chark och matfågel till och med avböjt att vara med i ett projekt som syftade till att förbättra arbetsmiljön, att Prevent skjutit till 3,55 miljoner hjälpte inte. Det är märkligt att företagen inte stod i kö för att delta.
Mot denna bakgrund blir det svårt att förstå att Arbetsmiljöverket återkommer med ett redan utdömt förslag om att avskaffa föreskriften om arbete i kylda lokaler (AFS 1998:2). Det fick förödande kritik av de berörda fackförbunden, Livs och Handels 2010 och lades då på is. Nu kallas det regelförnyelse, men det gör inte förslaget bättre. Det behövs mer fokus, striktare fokus och inte det motsatta, vilket Arbetsmiljöverkets förslag skulle leda till.

Arbetsplatsolyckor med dödlig utgång har blivit fler på den svenska arbetsmarknaden. I januari har redan åtta människor fått sätta livet till på jobbet. Det är bra att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har bjudit in parterna till samtal i mars, både centrala parter och de som representerar branscher som är mest drabbade är kallade.
Alla borde de vara överens om att det är nolltolerans mot dödsolyckor på jobbet.