Öronmärk försäkringsavgiften

Den senaste LO-kongressen gav LO-ledningen i uppgift att förhandla fram ett gemensamt försäkringspaket. Målsättningen är att alla medlemmar ska omfattas av samma försäkringar oavsett vilket fackförbund man tillhör.

[Ur nummer: 02/2005] Livsmedelsarbetarna kan bli först ut. Livs förbundsstyrelse har beslutat att föreslå att Livs kongress i maj säger ja till detta så kallade LO-paket. Blir det ett ja kommer alla aktiva medlemmar att omfattas av paketet – som innehåller hemförsäkring, tjänstegruppliv-, fritidsolycksfall- samt barngrupplivförsäkring – mot att medlemsavgiften höjs med 30 kronor.
Hemförsäkringen är den mest omstridda av de fyra i paketet. Idag har åtta av 16 LO-förbund en sådan kollektiv försäkring. Inom Livs togs frågan upp första gången på kongressen 1986 men först tio år senare togs beslut om att införa en dylik försäkring. Men det blev aldrig något av det hela. En namninsamling startades med krav på extra kongress. En sådan hölls 1997 då beslutet revs upp.

Det är naturligtvis bra om medlemmarnas försäkringsskydd kan stärkas för en relativt billig penning. Ju fler som omfattas desto billigare blir det. LO-paketet, som totalt kostar 75 kronor, skulle enligt beräkningar kosta ungefär 204 kronor vid individuell upphandling. Men det handlar inte bara om pengar utan också om solidaritet med dem som har det sämst ställt.
Även om försäkringen är billig och finansieras solidariskt finns det anledning att höja ett varnande finger. Det är inte okomplicerat att låta en allt större andel av medlemsavgiften gå till försäkringar. Det finns flera skäl till oro.

Det finns risk att den fackliga verksamheten blir lidande då satsningen på ett bra försäkringsskydd på sikt kan komma att tränga ut kärnverksamheten. Hur ska man i framtiden väga höjda försäkringspremier mot ökad kostnad för fackligt arbete? Det kan leda till att facket förlorar i slagkraft.
Livs har numera fast avgift. För att få in mer pengar till verksamheten krävs beslut om avgiftshöjning, som alltid är svåra och omdiskuterade. Det vore därför bra att öronmärka den del av avgiften som går till LO-paketet och kalla den för försäkringsavgift.

Fackföreningsrörelsens allt hårdare uppbindning till Folksam kan också bli ett problem framöver. Folksam är ett kooperativt försäkringsbolag. Det innebär att det ägs av försäkringstagarna. Ett eventuellt överskott går tillbaka till dessa. Det låter bra. Att Folksams övergripande mål är att ha försäkringsbranschens mest nöjda kunder låter också bra.
Frågan är dock om Folksam kommer att kunna leva upp till de krav som ställs? Förhoppningen är att samtliga LO-förbund ska ansluta sig till LO-paketet. Det innebär ett oerhört ansvar. Folksam ska inte bara ta hand om ett mycket stort antal försäkringstagare utan också förvalta ett mycket stort förtroendekapital.

Risken för korruption kommer att öka när bolaget blir allt större. Det är viktigt att medlemmarnas pengar förvaltas med så hög moral som möjligt. Varje skandal där Folksam är inblandad slår mot hela fackföreningsrörelsen. Har förbundsledningarna tillräckligt mycket insyn i bolaget för att garantera att inga skumraskaffärer sker? På de fackliga representanter som sitter i Folksams styrelse vilar här ett tungt ansvar.
Det är nu upp till Livs kongressombud att i maj fatta beslut om LO-paketet. De måste väga för- och nackdelar mot varandra. Det handlar också om att stämma av med medlemsopinionen. Det är viktigt att så många som möjligt känner sig delaktiga i beslutet.